AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

REJESTR


REJESTR


Inicjatywa podjęta w ramach innowacji w celu wyróżnienia 

najbardziej aktywnych placówek w kraju.
Celem przyznawania CERTYFIKATU  

jest wyróżnienie dyrekcji, nauczycieli i pedagogów za realizację projektów spełniających szereg kryteriów takich jak: 

- innowacja pedagogiczna i kreatywność;

- integracja z programem nauczania;

- wykorzystanie technologii.
SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!