AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

UNS

Multimedialny program edukacyjny pt. ,, Uczeń nowego świata’’.

Głównym celem programu jest dostarczenie nauczycielom atrakcyjnego materiału dydaktycznego, który w przystępny i ciekawy dla uczniów sposób ukazuje tematykę problemów nowego świata.

Materiały skierowane są do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem dla uczniów oraz rodziców. Metody, formy i treści dostosowane są do wieku uczniów. 

Każda kategoria główna podzielona została dodatkowo na podkategorie umożliwiające łatwe i szybkie odnalezienie szukanego materiału.

 

1 CD

WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ XXI WIEKU

1 SOCIAL MEDIA I ICH ROLA

2 INFLACJA 

3 TEORIE SPISKOWE

4 WOLNE MEDIA

5 FAKE NEWSY

6 UPADEK KOMUNIZMU

7 KOMUNIZM NA ŚWIECIE

8 KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

9 KRYZYS EKOLOGICZNY

10 ŻYCIE PO PANDEMII

11 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

12 BEZROBOCIE

13 RUCHY SPOŁECZNE 

14 POWSZECHNE PROBLEMY  HEJT, STALKING, NĘKANIE

15 MARGINES SPOŁECZNY

 

DYSKRYMINACJA MŁODZIEŻY

1 DYSKRYMINACJA

2 BRAK AKCEPTACJI, DEPRESJA

PRZEMOC I AGRESJA

3 OSOBY LGBT

4 RASIZM, IMIGRANCI, UCHODŹCY

5 HOMOFOBIA

6 WSPARCIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

7 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

8 EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA

9 RÓWNOŚĆ

 

WSPARCIE UZALEŻNIONYM CYFROWO

1 NAŁOGI TECHNOLOGICZNE

2 SKALA ZAANGAŻOWANIA

3 NEGATYWNE SKUTKI

4 POMOC UZALEŻNIONYM CYFROWO

5 ROLA WSPARCIA

6 RODZAJE WSPARCIA UZALEŻNIONYM CYFROWO

7 OBJAWY UZALEŻNIENIA 

8 LECZENIE UZALEŻNIENIA CYFROWEGO

 

2 CD

 

1 SCENARIUSZE LEKCJI

2 KARTY PRACY PDF

3 KRZYŻÓWKI

4 PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

 

Materiały składają się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej na 2 płytach (dodatkowo dostarczamy link programowy do dysku google ‘’chmury’’). 

 

Znajdziecie Państwo gotowe scenariusze zajęć, testy, prezentacje oraz krzyżówki. Materiały są dostosowane do wieku uczniów, z podziałem na grupy wiekowe i klasy, z dożywotnią licencją na wszystkie stanowiska.

 

Za udział w kampanii placówka otrzymuje certyfikat za działania profilaktyczno-wychowawcze oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek innowacyjnych.  

 

   

 


SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!