AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

PLACÓWKA PRZYJACIELEM ZIEMI


PLACÓWKA PRZYJACIELEM ZIEMI


Zagadnienia ochrony klimatu, jakości powietrza i odpowiedniej postawy obywatelskiej stanowią część edukacji o zrównoważonym rozwoju o edukacji globalnej, obecnej w polskich szkołach. Zadania promujące edukację o zrównoważonym rozwoju realizowane są obecnie zarówno w formalnym, jak i poza formalnym systemie edukacji.


Uczniowie rozwijają kompetencje proekologiczne na wszystkich etapach edukacyjnych. Zakres oraz stopień trudności dostosowany jest do wieku, możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. Podstawą tych działań jest przede wszystkim realizowanie treści podstawy programowej na różnych etapach kształcenia, w przedmiotach takich jak przyroda, technika, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Cele kształcenia i treści nauczania określone w podstawie programowej są realizowane w takiej formie i z wykorzystaniem takich metod nauczania oraz pomocy dydaktycznych, jakie wybierze nauczyciel. To on sam opracowuje swój autorski program nauczania. Nie ma zatem przeszkód, aby treści, które wskazuje podstawa programowa, były przez nauczyciela rozszerzane, to jego autonomiczna decyzja.

 

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu na świecie i zagrożeń z tym związanych, kierowanej do dzieci i młodzieży. Kampania ta będzie uwzględniać zagrożenia dotyczące ocieplania się klimatu, w tym wpływ na środowisko naturalne oraz wybrane działania zapobiegawcze, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zużycia energii i zmiany sposobu jej wytwarzania.


SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1

WSTĘP
1 ZMIANY KLIMATYCZNE
2 GLOBALNA SZKLARNIA
2.1 MECHANIZM EFEKTU SZKLARNIOWEGO
2.2 PROGNOZOWANE SKUTKI GLOBALNEGO OCIEPLENIA
2.3 ZMIANY KLIMATU W POLSCE
2.4 SPORY WOKÓŁ GLOBALNEGO OCIEPLENIA
3 KONWENCJA KLIMATYCZNA
3.1 NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA KONWENCJI KLIMATYCZNEJ
3.2 KONWENCJA STRON KONWENCJI KLIMATYCZNEJ
3.3 PRZYSZŁOŚĆ KONWENCJI KLIMATYCZNEJ
4 POLITYKA OCHRONY KLIMATU W UNII EUROPEJSKIEJ
5 POLSKA WOBEC PROBLEMÓW OCIEPLENIA GLOBALNEGO
6 JAK ZMNIEJSZYĆ EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH
7 ELEKTROWNIE JĄDROWE A GLOBALNE OCIEPLENIE
8 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA – SMOG
9 WODA I JEJ ROLA W PRZYRODZIE
10 KWAŚNE DESZCZE
11 ENERGIE ODNAWIALNE

12 FOTOWOLTAIKA

13 KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE

14 CO MŁODY KONSUMENT WIEDZIEĆ POWINIEN?

15 OCHRONA HUMANITARNA ZWIERZĄT

16 RECYKLING

17 UTYLIZACJA

18 PRAWO

19 OCHRONA ŚRODOWISKA

20 EKOLOGIA

PODSUMOWANIE

 

 

 

 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2


Praktyczne, gotowe zestawy ćwiczeń dla nauczycieli i trenerów umożliwiające szybkie i łatwe dostosowanie zajęć do konkretnych potrzeb wychowanków.

Publikacja zawiera konspekty zajęć, które można wykorzystać m.in. w szkołach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie warsztaty dedykowane są dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym.

 

SPIS TREŚCI

1 SCENARIUSZE LEKCJI

2 PORADNIKI

3 RECYKLING

4 AUDIO - EKOLOGIA

5 EBOOK - EKOLOGIAKoszt zestawu jest jednorazowy, a w razie późniejszych aktualizacji programu dosyłamy gratis. Gwarantujemy szybką dostawę w ciągu dwóch dni roboczych bez dodatkowych opłat. 
SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!