AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

WPP


  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

Program jest próbą odpowiedzi na oczekiwania i wymagania stawiane współcześnie pedagogom w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Dotyczy tzw. miękkich umiejętności, do których należą m.in.: budowanie optymalnych relacji, zaawansowane umiejętności komunikacyjne i skuteczne radzenie sobie ze stresem zawodowym.

 SPIS TREŚCI CD 1

1. Problemy wychowawcze

2. Problemy w środowisku dorastania

3. Problemy związane z używkami

4. Problemy w środowisku rodzinnym

5. Problemy z przyswajaniem wiedzy

6. Wprowadzamy dyscyplinę

7. Dobre wychowanie, przekazujemy kulturę osobistą

8. Stres

9. Sposoby aktywizowania uczniów

10. Pomoc psychologiczna

11. Sposoby skutecznego motywowania

12. Poradnik dla rodziców

13. Pedagog w szkołach specjalnych

14. Aktywizacja

15. Jak reagować na agresję i przemoc?

16. Dlaczego warto zapoznawać od najmłodszych lat z tradycją.


Praktyczna, gotowe zestawy ćwiczeń umożliwiające szybkie i łatwe dostosowanie przez nauczycieli i trenerów zajęć do konkretnych potrzeb wychowanków.

 

SPIS TREŚCI CD 2

 

1. SCENARIUSZE LEKCJI

2. DIAGNOZA

3. TESTY

4. PROFILAKTYKA

5. KRZYŻÓWKI

6. ULOTKI DLA RODZICÓW


 


 
SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!