AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

Nowa Strona


     


KREATYWNA PLACÓWKA

to świetna opcja dla nauczycieli, pedagogów, psychologów czy terapeutów, którzy pragną wzbogacić oraz zaangażować w zajęcia.

 

Program, który wspomaga rozwój dziecka, bierze pod uwagę jego potrzeby i autentyczny, naturalny sposób bycia. Kładzie on nacisk na obserwację i poznanie dziecka na tle jego warunków środowiskowych. Program uwzględnia indywidualizację w procesie wychowania i nauczania, przy jednoczesnym niwelowaniu i korygowaniu postaw niepożądanych typu aspołecznego. Opiera on kształcenie na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości twórczej.

 

SPIS TREŚCI   CD 1

SPIS TREŚCI   CD 1

 

1.   ETAPY EDUKACJI

2.   ROZWÓJ OSOBISTY

3.   KONCENTRACJA I SAMOKONTROLA

4.   MYŚLENIE MATEMATYCZNE

5.   SPOSTRZEGANIE I MYŚLENIE

6.   ORIENTACJA W PRZESTRZENI     

7.   KOORDYNACJA I GRAFOMOTORYKA

8.   TWÓRCZOŚĆ I KONSTRUKCJE

9.   TERAPIA PEDAGOGICZNA

10. SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

11. STRES

12. ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH

13. ROZWÓJ PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ

14. ZACHOWANIA PROBLEMOWE

15. PRZEMOC

16. PRZESTĘPCZOŚĆ

17. PROFILAKTYKA

18. DIAGNOZA

19. EFEKTYWNA NAUKA

20. NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA

 

1 SCENARIUSZE LEKCJI

2 PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

3 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

4 TESTY DIAGNOSTYCZNE

5 KOLOROWANKI, GRY I ZABAWY

 

 

 

Materiały zawierają łącznie 20 różnych paneli nauczania podzielonych na dodatkowe kategorie, co umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie interesującego nas w danym momencie tematu. Wszystkie materiały zawarte w programie są wysokiej, jakości, przygotowane do wydruku lub do użycia na technologii multimedialnej m.in. tablice interaktywne, komputery, projektory, rzutniki. Program zawiera nieograniczoną licencję, więc można zainstalować na każdym komputerze. Treści są zgodne z wytycznymi ścieżki edukacyjnej oraz są dostosowane do wieku dzieci i młodzieży.

 

Fakturę wystawiamy na dowolny paragraf. Dodatkowo otrzymujecie pismo zabezpieczające, iż żadnych dodatkowych opłat nie pobieramy, ani teraz, ani w przyszłości. Gwarantujemy bezpłatne dostarczenie materiałów w przeciągu 2 dni roboczych.


SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!