AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA         


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (Praktyczne przygotowanie do działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu).

Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Materiały obejmują różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.


Głównym celem programu jest dostarczenie pedagogom i uczniom atrakcyjnego materiału w który łatwy i przejrzysty sposób wspomoże Państwa w przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych.


Uczniowie chętniej sięgają po materiały multimedialne bądź szukają informacji w internecie. Dlatego forma naszego programu, czytelność i przejrzystość sprawia, że przedstawiona  tematyka z łatwością będzie przez nich zapamiętana i wykorzystana w praktyce.


Materiały składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Program zawiera materiały z zakresu przysposobienia obronnego i wiedzy o społeczeństwie, a także obszernie rozbudowaną pierwszą pomoc medyczną.

Dodatkowo w związku z zaistniałą sytuacją na świecie dołączamy państwu materiały dla uczniów z Ukrainy.


Materiały składają się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej na 4 płytach (na życzenie możemy udostępnić link programowy do dysku google ‘’chmury’’). Znajdziecie Państwo gotowe scenariusze zajęć, testy, prezentacje oraz krzyżówki. Materiały są dostosowane do wieku uczniów, z podziałem na grupy wiekowe i klasy, z dożywotnią licencją na wszystkie stanowiska.


Za udział w kampanii placówka otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek innowacyjnych. 


Koszt zestawu jest jednorazowy, a w razie aktualizacji dosyłamy je gratis, na co zawsze dołączamy pismo zabezpieczające o braku dodatkowych - ukrytych kosztów.CD 1

1. Bezpieczeństwo państwa.

2. Sytuacje nadzwyczajne zagrożeń (katastrofy 

i wypadki masowe).

3. Zagrożenia środowiskowe (pożar, wypadki komunikacyjne,  

zagrożenia powodzią, intensywna śnieżyca, uwolnienia  

niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia  

terrorystycznego).

4. Ewakuacja.

5. Ratownictwo.

6. Pierwsza pomoc medyczna.

7. Organizacje międzynarodowe.

8. Sygnały alarmowe.

9. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania.

10. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Rodzaje sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich  

charakterystyka i przeznaczenie.

12. Ochrona ludności i obrona cywilna.

13. Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane 

zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia.

14. Strzelectwo sportowe i bieg na orientację.

15. Podstawy planowania i organizowania działań.

16. Terenoznawstwo.

17. Kompensacja zachowań agresywnych.

18. Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju.

19. Służba wojskowa.

20. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

21. Social media i ich wpływ na ludność

22. Emigracja

23. Uchodźstwo

24. Inflacja jako współczesny problem na świecie


CD 2


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 


1 SCENARIUSZE LEKCJI 

2 KRZYŻÓWKI 

3 TESTY

4 PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 
CD 3

Pomoc medyczna

CD 4


Materiały edukacyjne


Razem w szkole

 (materiały dla uczniów z Ukrainy)SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!