AKADEMIA EDUKACJI „PERFEKT”

AEP

MK
Szanowna Dyrekcjo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu multimedialny program profilaktyczno-edukacyjny, którego temat sprowadza się między innymi do zapobiegania mowie nienawiści, tolerancji oraz szeroko pojętej typologii powstawania różnego rodzaju subkultur, pt. ,,MŁODZIEŻ W KULTURZE WOLNOŚCI”.

Głównym celem programu jest nauka szacunku i tolerancji oraz kreowanie wśród młodych ludzi takich postaw jak otwartość i akceptacja dla innych. Dodatkowo materiał uświadamia, jakie zagrożenia niesie ze sobą mowa nienawiści oraz jakie są sposoby radzenia sobie z jej skutkami. Ponad to porusza bardzo ważne kwestie związane różnicami na tle wielokulturowości oraz powstających od wielu lat nowych odłamów subkultur wśród dzieci i młodzieży.

Łatwy w odbiorze przekaz przeprowadzi uczniów przez kolejne etapy prawidłowego postrzegania i zrozumienia pojęcia hejtu, tolerancji oraz różnic wynikających z odmiennego środowiska, z których wywodzą się poszczególne jednostki. Program przede wszystkim ma nauczyć jak radzić sobie w niecodziennych sytuacjach wśród różnego rodzaju problemów napotkanych w cyberprzestrzeni oraz w środowisku szkolnym jak i codziennym. Materiały zostały przygotowane zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Składają się z 2 części, praktycznej i teoretycznej gdzie znajduje się kilkadziesiąt paneli nauczania, prezentacje, gotowe scenariusze zajęć, ćwiczenia oraz programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania MOWIE NIENAWIŚCI w środowisku dzieci i młodzieży.        


SPIS TREŚCI              

 1 CD

 1. TOLERANCJA WOBEC ODMIENNOŚCI

 2. CO TO ZNACZY TOLEROWAĆ

3. PRZYCZYNY NIETOLERANCJI

4. SKUTKI BRAKU TOLERANCJI

5. BULLYING – PRZEŚLADOWANIE

6. STALKING - NĘKANIE

7. HEJT  

8. SEXTING

9. HATING - NIENAWIŚĆ

10. DEFINICJA POJĘCIA SUBKULTURY    

11. PRZYCZYNY POWSTAWANIA SUBKULTUR 

12. TYPOLOGIA I CHARAKTERYSTYKA SUBKULTUR

13. TYPOLOGIA SUBKULTUR   

14. CHARAKTERYSTYKA SUBKUKTUR      

14.1 BIKINIARZE

14.2 CHULIGANI

14.3 DEPESZOWCY, DEPESZE

14.4 DRESIARZE

14.5 EMO  

14.6 GITOWCY    

14.7 GOCI 

14.8 GRAFFICIARZE     

14.9 HAKERZY I FREEKERZY

14.10 HARLEYOWCY     

14.11 HIPISI

14.12 JUMACY (JUMOLE)          

14.13 KRYSZNAICI

14.14 METALOWCY        

14.15 MODS

14.16 POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA   

14.17 POPPERSI    

14.18 PUNKI          

14.19 RASTAFARIANIE  

14.20 SATANIŚCI 

14.21 SKEJCI (SKATERZY)        

14.22 SKINHEADZI (SKINI)       

14.23 SQUATERSI

14.24 SZALIKOWCY       

14.25 TECHNOMANI       

14.26 YUPPIES      

15. POSTRZEGANIE W SPOŁECZEŃSTWIE       

16. SUBKULTURY - TAK CZY NIE? 

17. PROFILAKTYKA   

18. POMOC PSYCHOLOGICZNA      

19. PODSUMOWANIE 

 20. ZAKOŃCZENIE

 

2 CD 

1 SCENARIUSZE LEKCJI

2 PREZENTACJE

3 KRZYŻÓWKI

4 MATERIAŁY INFORMACYJNE

 


Materiały zawierają łącznie 20 różnych paneli nauczania podzielonych na dodatkowe kategorie, co umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie interesującego nas w danym momencie tematu. 

Wszystkie materiały zawarte w programie są wysokiej, jakości, przygotowane do wydruku lub do użycia na technologii multimedialnej m.in. tablice interaktywne, komputery, projektory, rzutniki. Treści są zgodne z wytycznymi ścieżki edukacyjnej oraz są dostosowane do wieku dzieci i młodzieży.
             
SearchAE "PERFEKT"

MAIL:

aeperfekt@gmail.comBIURO 

tel.: 781-555-503     


FAKTURY 

tel.: 731 732 899Facebook
 FB 
Kompleksowe rozwiązania dla edukacji!